donderdag, april 14, 2005

Open brief aan het prinsenpaar

Beste prins Filip en prinses Mathilde,

Wij schrijven U omdat wij vandaag, samen met onze andere, waarde landgenoten, vernomen hebben dat U aan gezinsuitbreiding doet. Het ochtendnieuws op de radio was niet mis te verstaan en de
kranten verkondigden het op hun voorpagina. Gisteren deelde Britney Spears mee dat ze zwanger was en vandaag deed U het. De begrafenissen zijn amper achter de rug en er is al nieuw leven op komst. Qua timing moeten we het U nageven, Uw communicatieadviseur deed zijn werk meer dan behoorlijk. Mathilde’s afwezigheid op de skipiste is ons ontgaan, wij lezen de roddelbladen niet.

Het Vlaams Belang plaatst het gezin op de bevoorrechte positie als hoeksteen van de maatschappij. Nu gaat U, prins Filip, voor de derde keer op rij in de fout! Niet alleen steunt U met deze daad het gedachtegoed van VB, maar 3 is en blijft (trop is …) teveel! Jullie reis naar China, het enige land dat al decennia lang ijvert voor een één-kind-gezin, heeft jullie niet tot betere inzichten kunnen brengen. Van een prins en prinses in de leer hadden we beter verwacht. U behaalt hiermee een “onvoldoende”!

Hoopt U met een derde nakomeling aanspraak te kunnen maken op nog meer kindergeld en het lidmaatschap van de Bond van Grote en Kroostrijke Gezinnen, dan moeten wij U berispen. U krijgt nu al een royale dotatie van ons allen, deze daad siert U niet in bescheidenheid.

Ook al heeft U als aanstaand koningspaar maar een protocollaire functie, als voorbeeld faalt U grandioos. Uw Elisabeth ontsierde onze postzegels, Uw Gabriël heeft niets weg van een heilige. Hoe gaat U die derde noemen?
Denk hiervoor toch eens aan Uw vader, die man wordt al een dagje ouder en zijn geheugen is niet meer wat het ooit was. Hoe moet hij die namen allemaal blijven onthouden? Zoek het voor dit kind niet te ver, geen naam van een engel of een grootmoeder, maar noem die gewoon Albert of Paola of zo.

Astrid heeft met haar 4 kinderen de rangorde van de troonsopvolging al danig in de war gebracht en nu gaat U het nog eens overhoop gooien. Uw broer Laurent, met amper één kind, komt nog meer in de verdrukking. Die kerel heeft al zoveel geleden onder het juk van zijn familie en nu krijgt hij dit te verduren. Hou daar toch eens mee op!

Wij achten U perfect in staat om, na het overlijden van Uw vader, onze euromunten en –centen aan de achterzijde te sieren met Uw Prinselijke drievuldigheid in plaats van Uw beeltenis, maar bespaar ons van deze misplaatste fierheid. Postzegels tot daar aan toe, maar munten, nee!

Wij kunnen ons niet vinden in dit zogenaamd, heuglijke nieuws. Wij moeten U meermaals berispen, U gaat zwaar in de fout, U verliest zowaar Uw voorbeeldfunctie. Hiermee hebt U voor de zoveelste keer bewezen geen waardige troonsopvolger te zijn. En met deze Uw kinderen, want laat ons eerlijk zijn, ze zijn alles behalve fotogenieke, laat staan schoonheden.

Abortus, hoewel bestreden door Uw oom zaliger, Boudewijn, kan een oplossing bieden. In ons land of bij onze noorderburen. Denk daar eens goed over na.

Getekend, wij, ongeruste burger(s) van Uw land,

L.

6 reacties:

Blogger Anneke zei...

Niettegenstaande dat ik het in het algemeen eens ben met de strekking van uw brief, vind ik het ongehoord dat u een vrouw/man in blijde verwachting een abortus suggereert. Zelfs indien de motieven der voortplanting u verontrustend lijken.
En Astrid? Die heeft vijf kinderen...

15/04/05 14:44  
Blogger Librarian zei...

Ik kan Anneke alleen maar gelijk geven. Zelfs als het bericht ironisch is bedoeld - waar ik niet aan twijfel - dan is het nog grof. Het is bijna een 'crimen laesae majestatis'. Majesteitsschennis dus.

Overigens reken ik mezelf niet tot de ongeruste burgers in wiens naam u meent te moeten spreken.

16/04/05 22:44  
Blogger Anneke zei...

@librarian : Hoge bomen vangen veel wind. Het in vraag stellen van het koningshuis en zijn voorbeeldfunctie is, aangezien we er allen toch voor betalen, geen slechte oefening. Uiteindelijk is het ontkennen van een onwettig kleinkind een daad van opperste hypocrisie. Dat is pas schennis, van een weerloos kind dan nog. Daar waar men respect voor een functie dient te verdienen is respect voor de mens een verworven recht. Luc's abortussuggestie vond ik er wat over maar het negeren van een dochter en een kleinkind is onvergeeflijk en doet mijn respect in het niets verdwijnen.

17/04/05 16:50  
Blogger Luc zei...

Ik stel tot mijn verbazing vast dat verstandige en kritische mensen op sommige momenten voorbijgaan aan de essentie en zich om één of andere reden laten meeslepen door hun gevoelens. Nieuw leven stimuleert zo’n gevoelens waarbij men resoluut voor dat onbeholpen wezentje kiest. Door mijn suggestie van abortus (die een redelijk gehalte ironie bevatte, maar toch de enige oplossing biedt) te verafschuwen, wordt het exuberante kweekgedrag binnen de koninklijke familie niet in vraag gesteld. Bovendien aanvaardt men onvoorwaardelijk het principe waarbij de ene boreling al meer waard is dan de andere (enkel op basis van afkomst). Onze koninklijke familie is ook nog een fervent aanhanger van de katholieke kerk (dit verklaart meteen ook de aanwezigheid van een goede dosis hypocrisie) en door het hoge aantal geboortes bevestigen ze de stelregel dat men de waarde van een goed en vroom huwelijk gaat meten aan de hand van het aantal nakomelingen.

We weten dat overbevolking, en in haar kielzog de vervuiling, één van de grootste problemen is op aarde, hoewel daarover niemand openlijk een stelling durft in te nemen. En we leven in een democratie die gebaseerd is op gelijkheid. Wat het prinsenpaar aankondigde druist in tegen die 2 zaken. Zij negeren de overbevolking en zetten zonder schroom een nieuwe vervuiler op de wereld. Die royale vervuiler is op de koop toe nog meer (mediatijd) waard dan de duizenden kinderen die dagelijks sterven. Als dat niet misdadig is, weet ik ook niet welke normen gehanteerd worden.

18/04/05 00:15  
Blogger Librarian zei...

@ anneke en luc:

Het bedrag dat we met z'n allen voor het koningshuis betalen, valt nogal mee. Voor zover betrouwbaar, kwam een recente berekening van de VTM-redactie uit op iets meer dan 1 euro per jaar. En van dat hele bedrag is slechts een uiterst klein percentage bestemd voor privé-uitgaven. De rest van het geldt gaat naar de lonen van het personeel en het onderhoud van het patrimonium (dat uiteindelijk zo goed als volledig eigendom is van de Belgische staat). Dat het koningshuis de burger dus veel zou kosten, is erg relatief.

Wat betreft het in vraag stellen van het koningshuis. Ik was vroeger een vrij felle republikein, maar de laatste jaren ben ik erg mild geworden.

Wat Delphine Boël betreft, de onwettige dochter van Albert II: dat is een privé-zaak, zelfs al is de Koning een publiek persoon. Er lopen genoeg mensen rond met onwettige kinderen. Niks om je zorgen over te maken. Het koningshuis heeft de hele zaak trouwens nooit ontkent, maar het eigenlijk stilzwijgend toegegeven. Daarna heeft men er het zwijgen toegedaan. Ik vind dat prima zo. De rest is een privé-aangelegenheid tussen Delphine Boël en haar vader Albert II van België.

Wat betreft de overbevolking en de kinderwens deel ik in grote mate de mening van Luc. Alleen zie ik niet direct waarom het koningshuis in dezen een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen. Het koningshuis kan nu eenmaal niet in alles het goede voorbeeld geven. Anders zou er in Laken een stelletje wollen-sokken-jongens-en-meisjes moeten rondlopen. Voor mij hoeft dat niet.

En wat de mediatijd voor de nieuwe telg betreft: laat ons niet hypocriet zijn. Er zijn nog wat andere zaken waaraan dagelijks meer tijd wordt besteed dan aan ondervoede kinderen in de Derde Wereld. De 'schuld' daarvan ligt niet alleen bij de media zelf, maar ook bij de bevolking die immers 'brood en spelen' wil.

En laten we vooral ook niet vergeten om in 't eigen hart te kijken (des avonds voor het slapengaan). Ik besteed zelf dagelijks erg weinig tijd aan de problemen van de wereld. Kan men mij dat euvel duiden? Ja, dat kan men. Maar het is niet anders. Het is niet iedereen gegeven om bij Artsen Zonder Grenzen of een soortgelijke organisatie te gaan werken. Ik doe wat - in de context waarin ik leef - binnen mijn mogelijkheden ligt. Waarbij ik nooit zal beweren dat het niet beter kan.

En laat ik dan afsluiten met de hoop dat de Heilige Geest zijn werk goed gedaan heeft, straks als er witte rook opstijgt uit de schoorsteen van het Vaticaan. De vorige paus is - ondanks het feit dat hij heel wat verdiensten had - nooit echt mijn paus geweest. “Mögen andere kommen und es besser machen.” Zo helpe ons God.

18/04/05 07:37  
Blogger Luc zei...

Foei Librarian, "geldt" als een zelfstandig naamwoord (in jouw eerste paragraaf)!!

We kunnen de wereldproblemen zeker niet allemaal oplossen. Het beseffen en jouw onmacht durven toegeven, is al een grote daad. Maar dat is niet voldoende.

18/04/05 20:58  

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage