dinsdag, mei 06, 2008

Nu leest U het eens elders (40)

Verzaking:
“De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard. Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de verzender daarvan op de hoogte te brengen.
In geen geval is de Minister aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. Elke opvatting of enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzender en geeft dus niet (noodzakelijk) die van de Minister weer.”


Met deze boodschap wordt een e-mailbericht afgesloten waarin het kabinet van minister Sabine Laruelle toelicht welke twee maatregelen voor de koopkracht van zelfstandigen goedgekeurd werden door de ministerraad.

Van Dale beschrijft verzaking als het verzaken; afval, ontrouw...

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage