dinsdag, mei 17, 2005

PCC op Pinkstermaandag

In een kleine superette bij de Grote Markt maak ik snel mijn keuze, het worden Mignonnettes. Uiteraard de zwarte, de enige echte!
Een klein Pekineesje (nee, geen hond!) overladen met chocolade vraagt me om advies. Ze heeft al een reep “echte” chocolade ingeslagen. Ik bevestig instemmend haar keuze, geef haar een doosje Mignonnettes (de zwarte uiteraard) en bevorder haar meteen tot lid van de ‘Pure Chocolate Club’.

3 reacties:

Blogger Anneke zei...

Deze morgen werd tijdens de PCC ontbijtvergadering beslist u de functie van hoofdledenwerver aan te bieden. Alom gold er bewondering voor uw niet-agressieve en subtiele aanpak. Even rees er twijfel met betrekking tot uw wel zeer conservatieve houding ten opzichte van vreemde elementen maar uiteindelijk was de stemming unaniem. Voor u deze taak op zich neemt moet u weten dat deze een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Aangezien de statuten van de PCC geen degradatie of excommunicatie toelaten staat u in voor de kwaliteit van de leden die u aanbrengt. Infiltratie vanuit de MCC en , god beware ons, de WCC dienen ten alle prijze vermeden te worden. Het weigeren van deze post heeft geen negatieve gevolgen, noch voor uw aanzien binnen de PCC noch op uw kansen bij latere bevorderingen. Dat u de gehele PCC zwaar zou teleurstellen is iets tussen u en uw geweten.
Een bedenktijd van twee dagen wordt u toegestaan.

Met vriendelijke groeten,
de PCC

17/05/2005 08:26  
Blogger Luc zei...

Hmmm, "met betrekking tot uw wel zeer conservatieve houding ten opzichte van vreemde elementen" ??
En ik heb helemaal geen geweten te sussen want ik promoot "puur" al maanden. Ik aanvaard deze uitdaging enkel op voorwaarde van een remuneratie van minstens 250 gram per nieuw aangebracht lid. En die Chinese was 750 gram waard!

18/05/2005 02:54  
Blogger Anneke zei...

Welge-eerd PCClid,

In antwoord op uw poging tot onderhandeling moeten we u melden dat de fondsen van de PCC geen betaling toelaten, zo goed als onbestaand als ze zijn. Momenteel woedt er een hoogoplopende discussie over het aanvragen van eventuele sponsering. Dit zou echter met zich meebrengen dat we ons niet alleen vastleggen aan één merk en maar ook een commerciële speelbal kunnen worden. Tijdens de ochtendvergadering van vandaag (evenwel zonder ontbijt dus snel voorbij) werd er vanuit gegaan dat, gezien uw afkeer voor dictaturen, u geen voorstander daarvan zou zijn. Waardoor u dus het inwilligen van uw vraag naar remuneratie zelf onmogelijk maakt.
Hopend u hiermede niet ongelukkig te hebben gestemd, verblijven wij,

De PCC

io Anneke

19/05/2005 08:23  

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage