maandag, oktober 16, 2006

0810 - één zondag later

Eén zondag later heb ik even de berichten van de afgelopen week nagelezen in de kranten. Eén cijfer komt in de verslaggeving en analyses, de resultaten en de opiniepagina’s helemaal niet voor; de blanco en ongeldige stemmen!

Een korte analyse van de gedetailleerde cijfers leert me dat 1,4 tot 7% van de uitgebrachte stemmen blanco of ongeldig zijn. Helaas worden deze stemmen niet meegeteld in de procentuele verdeling. Bovendien, en dat verbaasde me nog meer, komt gemiddeld 5% van de kiezers niet eens opdagen. In Antwerpen bleven 10% van de kiesplichtigen thuis, in Brussel stuurt zowat 15% zijn/haar kat. Ook die niet-stemmers beïnvloeden de resultaten niet. Indien we stemrecht hadden, zou mij dat niet verbazen, maar in België geldt nog steeds stemplicht.

De voorbeeldige uitzondering op dit laatste is het miniscule kiesdistrict Herstappe. Alle 70 stemplichtigen daagden op. Eén van hen slaagde erin om blanco of ongeldig te stemmen. Zijn/haar 1,4% werd wellicht evenredig verdeeld over de twee lijsten (HTD-HDM en GB-IC).

En tot slot, die 80.000 kiezers die deze keer niet voor het VB kozen, waren dat niet zij die aanwezig waren op de 0110-concerten in Antwerpen (40.000), Brussel (25.000) en Gent (15.000)?

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage