woensdag, december 06, 2006

Open brief aan de hoofdredacteur

Geachte heer Desmet,

Iets meer dan 6 maanden geleden ging ik in op uw gul aanbod om uw krant 6 maanden te lezen voor de prijs van 3 (amper 72 euro). Ik geef toe dat ik na een vorig proefabonnement van slechts 1 maand uw krant nu veel beter kan beoordelen. Dat u vorige maand de European Newspaper Award in de wacht sleepte voor “Europe’s Best Designed Newspaper” is u van harte gegund, maar helaas is een krant meer dan goede vormgeving en een handig formaat. Trouwens, over dat formaat en die vormgeving zal u mij niet horen klagen.

Over de subtitel “onafhankelijk dagblad” maak ik wel mijn beklag, want heel veel berichten kon ik dezelfde dag of daags voordien in “Metro” lezen. Alle kranten halen hun informatie uit dezelfde bronnen, dus onafhankelijk is hier redelijk misplaatst. Bovendien is de bewoording in alle dagbladen zo goed als identiek. Het toont helaas wel aan hoe onzorgvuldig u met “onafhankelijk” omspringt, want in dezelfde lijn ligt mijn ergernis aangaande taalfouten en onjuistheden in uw krant.

Bijna dagelijks stootte ik op ergerlijke taalfouten die vaak niet meer waren dan slordigheden, in bijzonder het onzorgvuldig omspringen met de copy/paste functie. Ikzelf besteed de nodige aandacht aan taal en neem er ruimschoots de tijd voor om mijn woorden te ordenen in een poging om zinvol en foutloos te schrijven. Van professionelen verwacht ik een extra inspanning en een foutloos taalgebruik. De krant heeft hier wel degelijk een voorbeeldfunctie en uzelf dient er over te waken dat de gehanteerde taal op alle vlakken correct is.

Uiteraard zijn die dagelijkse rechtzettingen veel ergerlijker, vooral omdat het uw vak is om informatie te vergaren en daar behoedzaam mee om te gaan. Hier heb ik het niet over slordigheden, hoewel ik mij er bewust van ben dat u onder grote tijdsdruk werkt, maar de essentie van berichtgeving is en blijft dat die correct is. Deze rechtzettingen zijn open wonden die zichtbaar blijven. Maar hoe zit het met de inhoud van die andere berichten? U brengt me danig aan het twijfelen.

Onder diezelfde noemer van onafhankelijkheid biedt u een divers pluimage een platform aan in de rubriek “de gedachte”. De bijdragen uit buitenlandse kranten zijn in dat opzicht een verrijking, maar met uitzondering van Margot Vanderstraeten en Lucas van der Taelen hebben de meesten niets zinnigs te vertellen. Waarom een reactionair persoon als Bart De Wever schrijfruimte krijgt, blijft mij een raadsel. Alle anderen halen met moeite het niveau van een goed geredigeerde lezersbrief. Kortom, ondermaats!

Is het allemaal zo slecht? Nee, zeker niet, want ik moet u feliciteren met uw krant op woensdag, die heeft me week na week wel kunnen bekoren. Ondanks het feit dat ik mijn abonnement niet verleng, zal ik elke woensdag bij de krantenboer uw krant kopen. Die woensdagkrant is een krant zoals ik die alle dagen wil; meer dan de helft is goed nieuws! Natuurlijk heeft dat met de inhoud te maken en de aandacht voor cultuur in de meest ruime zin van het woord. Daar scoort u wel hoog als onafhankelijke berichtgever. Waarom mag/kan dit niet alle dagen?

Ook de heren Camps en Dewulf verdienen een pluim. Hoe zij er in slagen om met amper 200 woorden dagelijks kritische reflecties neer te schrijven, blijft me verbazen. Zij durven het tenminste aan om een kritische reflectie neer te schrijven over wat eerder in de krant verscheen. Uw eigen “opinie” verdwijnt in het niets naast wat die heren met zo weinig woorden weten te doen. Kortom, voortreffelijk!

En tenslotte, uw weekendeditie, die is bijzonder omvangrijk, maar inhoudelijk onevenredig. Alsof de lezer zijn/haar weekend hiermee moet doorbrengen. Het toemaatje, het “deluxe”-magazine is op het randje af vulgair, hoogst ondermaats. Dit is echt De Morgen onwaardig.

Het zal even wennen zijn, van 6 naar 1 krant per week, maar ik verheug mij op die ene dag kwaliteit en onafhankelijk (goed) nieuws!

Met vriendelijke groeten,

Luc

1 reacties:

Blogger P. Leno zei...

Ik deel grotendeels uw analyse. De Morgen is meer vorm dan inhoud geworden.

Toegegeven, de vorm is de beste is het Vlaamse krantenlandschap, maar de inhoud ? Ik merk dat ik regelmatig De standaard begin te lezen, iets wat ik vroeger nooit zou hebben gedaan. Inhoudelijk is De Standaard nu zelfs beter dan De Morgen, stel u voor !

Zelfde bedenkingen bij De Wever en Camps. Camps' columns zijn briljant, De Wever is een zelfingenomen van zijn groot gelijk overtuigd man, dat moest wel leiden tot het Dedecker debacle. Overigens kan ik De Wevers opmerking dat de 0110 concerten "nutteloos" waren op dat moment maar matig appreciëren. Nu, twee maanden later, heeft De Wever zijn eigen volstrekt nutteloze maar hoogst gênante vertoning opgevoerd. Proficiat !

Ook de muziekberichtgeving in De Morgen is van een zeer slap niveau ( in vergelijking met vroeger ).

Zaterdagkrant : zelfde analyse : veel bladzijden maar weinig inhoud. Het bijgevoegde glossy magazine is een Weekend-Knack surrogaat en al even nutteloos als de columns van De Wever.

Onnodig te zeggen dat ik ook mijn proefabonnement niet verlengd heb.

14/12/06 12:01  

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage